ANALISIS LITAR SIRI, LITAR SELARI, DAN LITAR SIRI SELARI

Rabu, 11 Ogos 2010

LITAR SIRI
 • Litar yang mengandungi beban eletrik yang disambung secara siri.
LITAR SELARI
 • Litar selari yang mengandungi beban eletrik yang disambung secara selari.
LITAR SIRI SELARI
 • Litar yang mengandungi beban eletrik yang disambung secara siri dan juga selari.

 PERBEZAAN LITAR SIRI DAN SELARI

HUKUM OHM

 • Dalam satu litar, arus yang mengalir berkadar terus voltan dan berkadar songsang dengan rintangan beban pada suhu tetap.
 • Hukum Ohm digunakan untuk menyelesaikan penghitungan nilai kuantiti eletrik dalam litar eletrik.

HUKUM KIRCHHOFF

 • Hukum arus Kirchhoff (HAK)
 • Jumlah arus yang memasuki sesuau nod sama dengan jumlah arus yang meninggalkan nod tersebut.
 •  Hukum voltan Kirchhoff (HVK)
 • Dalam satu gelung litar lengkap, jumlah voltan punca bersamaan dengan jumlah voltan yang susut pada beban. PERINTANG TETAP FUNGSI

 •  Untuk mengawal pengaliran arus dan mendapatkan susunan voltan dalam litar.
 • Digunakan pada radio, televisyen, dan amplifier.
 • Unit sukatan diukur dalam Ohm.

 KOD WARNA PERINTANG TETAP
  Share/Save/Bookmark 3.

  0 ulasan: